Het Gerechtshof ‘s Hertogenbosch heeft een poging van de Belastingdienst verijdeld om het verschoningsrecht van advocaten te omzeilen. Volgens het Hof mag de fiscus geen informatie gebruiken als deze is verworven door schending van het verschoningsrecht.

De zaak betrof een geschil tussen de Belastingdienst en een ondernemer die in 2009 gewond was geraakt bij de vliegramp met een toestel van Turkish Airlines op Schiphol. De man ontving enkele miljoenen schadevergoeding, onder meer wegens gederfde inkomsten, maar vermeldde dat niet bij zijn aangifte inkomstenbelasting.

Bij een bezoek aan de woning van de man nam de Belastingdienst een ordner mee, met daarin correspondentie tussen de man en zijn advocaat. Op grond van de informatie in de ordner eiste de inspecteur aanvullende informatie van de man of van zijn advocaten. Zij weigerden deze informatie te geven, waarop de inspecteur de man  informatiebeschikkingen oplegde.

In zijn uitspraak van eind april, die vorige week is gepubliceerd, vernietigt het Hof Den Bosch deze informatiebeschikkingen. De rechter verwerpt de stelling van de fiscus dat het verschoningsrecht van advocaten niet geldt voor stukken van de advocaat die relevant zijn voor de belastingheffing. Zodra stukken zijn toevertrouwd aan de advocaat, vallen zij onder het verschoningsrecht. Of de gegevens in deze stukken relevant kunnen zijn voor de belastingheffing, is niet van belang.

Volgens het Hof had de Belastingdienst de ordner ook nog eens onrechtmatig meegenomen, zodat de inspecteur de informatie in die ordner niet mag gebruiken.

Advertentie