Veel tuchtzaken over advocaten in het vreemdelingenrecht zie je niet voorbijkomen, maar nu drie uitspraken vrij kort achter elkaar.

De raad van discipline in Den Haag oordeelde over de zaak waarin een advocaat meewerkte aan het optuigen van een fictief dienstverband om zijn zus een verblijfsvergunning te bezorgen. Hij diende de stukken in bij de IND met briefpapier van zijn kantoor. Mr. X erkende dat hij fout zat, maar ja, hij was zo betrokken bij zijn zus. Maar dat laatste maakte de zaak juist erger: niet alleen de integriteit, maar ook de onafhankelijkheid was daardoor in het gedrang gekomen. Omdat hij nog maar net de stage voorbij was en spijt betuigde bleef het bij een berisping.

Een andere mr. X kreeg in een Haagse zaak een waarschuwing voor het indienen van een aanvraag zonder te zorgen voor de juiste stukken om de aanvraag toereikend te onderbouwen. De IND wees in de beslissing uitdrukkelijk op dat gebrek, maar toch ging het in de bezwaarfase weer verkeerd. Ook dat werd een berisping.

En dan was er deze week op tuchtrecht.nl de mr. X die haar cliënt in een brief adviseerde de beschikking op een opvolgende aanvraag in persoon af te halen bij de IND in AC Ter Apel – alwaar hij subiet in vreemdelingenbewaring werd genomen. Ruim twee maanden zat de cliënt vast; hij kwam vrij nadat mr. X bij de voorlopigevoorzieningenrechter een verbod tot uitzetting tijdens beroep had gevraagd en gekregen.

Mr. X verweerde zich: ze had de cliënt mondeling gewaarschuwd dat hij kon worden vastgezet als hij bij de IND zou verschijnen. Het ging volgens haar echter niet om dusdanig belangrijke informatie dat een schriftelijke bevestiging nodig was, want de cliënt liep het risico van inbewaringneming al jaren.

De tuchtrechter stelt vast dat mr. X niet aannemelijk had gemaakt dat ze mondeling had gewaarschuwd. Bovendien: als er reden was voor zo’n waarschuwing, was er klaarblijkelijk een verhoogd risico. Van een advocaat mag verwacht worden dat hij zijn cliënt wijst op een verhoogd risico op vreemdelingenbewaring, en dat hij die informatie schriftelijk bevestigt.

En wat kon er eigenlijk voor ergs gebeuren als hij was weggebleven? Dat kon mr. X ook op de zitting nog niet uitleggen. De raad van discipline in Den Bosch gaf haar een waarschuwing.

Trudeke

Trudeke Sillevis Smitt

Freelance redacteur

Profile page
Advertentie