De wet die een einde maakt aan het verplicht digitaal procederen voor de civiele rechter bij de rechtbanken Gelderland en Midden-Nederland in vorderingszaken, treedt op 1 oktober 2019 in werking. Vanaf dat moment geldt er weer één regime voor alle rechtbanken en hoven in Nederland. De wet is maandag in het Staatsblad gepubliceerd.

Ooit was het de bedoeling het verplicht digitaal procederen én de vereenvoudiging van het burgerlijk procesrecht gefaseerd in te voeren. De rechtbanken Gelderland en Midden-Nederland waren daar op 1 september 2017 mee begonnen, maar door het mislukken van KEI wordt dat nu teruggedraaid.

Een klein deel van de vereenvoudiging van het burgerlijk procesrecht gaat wel door. Zo krijgt de rechter meer ruimte om regie te voeren.

Advertentie