Het verschoningsrecht voor advocaten blijft overeind, blijkt uit het wetsvoorstel over meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies dat staatssecretaris Snel van Financiën naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Het wetsvoorstel vloeit voort uit een Europese richtlijn. Op grond van deze zogeheten DAC6 zijn intermediairs, zoals belastingadviseurs, advocaten, accountants en financiële instellingen, vanaf 1 juli 2020 verplicht om mogelijk agressieve grensoverschrijdende fiscale planningsconstructies te melden bij de Belastingdienst. Dit met het doel om belastingontwijking tegen te gaan.
De NOvA zegt blij te zijn dat de geheimhouding en het verschoningsrecht in het wetsvoorstel behouden blijven en dat advocaten zijn vrijgesteld van de meldingsplicht. Volgens de orde dient het recht op vertrouwelijkheid van mensen die naar een advocaat stappen altijd te worden gegarandeerd. De advocaat moet zijn cliënt wel informeren over de meldingsplicht.

Advertentie