‘Rechtzoekenden worden gedwongen deel te nemen aan een experiment, waarbij de wettelijke mogelijkheden, die zij nu hebben, fors worden ingeperkt. Dat is een verontrustende ontwikkeling met risico’s voor zowel ouders als kind,’ schrijft de vFas in een persbericht.

In zijn plannen voor de herziening van het rechtsbijstandsstelsel, die Dekker 12 juli aan de Kamer presenteerde, kondigde de minister verschillende plannen aan voor het omvormen van de scheidingsprocedure.

Gezinsvertegenwoordiger

De minister wees erop dat in samenspraak met het Programma Scheiden zonder Schade experimenten worden ontwikkeld die zien op gemeenschappelijke toegang tot de rechter. ‘In plaats van een verzoekschriftprocedure waartegen verweer gevoerd kan worden, is het idee om één gezamenlijk inleidend processtuk te hebben, met daarin ook de punten waarover geen overeenstemming bestaat. Ook wordt bekeken hoe een vorm van een (gekwalificeerde) gezinsvertegenwoordiger hierbij een rol kan spelen,’ schrijft de minister in zijn brief.

De vFas plaatst kanttekeningen bij het plan om de functie van een neutrale gezinsvertegenwoordiger ook open te stellen voor niet-advocaten. Daarmee komt volgens hen een belangrijke waarborg voor rechtzoekenden te vervallen. ‘Anders dan een advocaat hoeft een gezinsvertegenwoordiger niet te voldoen aan alle opleidingsvereisten waaraan een familierechtadvocaat wel heeft voldaan. Een gezinsvertegenwoordiger is bovendien niet gebonden aan gedragsregels waardoor deze ook niet door middel van klacht- en tuchtrecht wordt getoetst of gecontroleerd.’

Volgens de vFas is het bovendien van belang dat scheidende partners, als ze er samen niet uit kunnen komen, naar de rechter kunnen stappen en allebei toegang kunnen krijgen tot een eigen advocaat. ‘In 80 procent van de gevallen regelen ex-partners de gevolgen van hun scheiding in overleg. In de overige 20 procent, waarvoor de plannen van de minister in feite bedoeld zijn, speelt doorgaans complexe problematiek. (..) Juist dan is het wenselijk dat de rechter de regie neemt en dat de toegang tot het recht wordt gewaarborgd door de persoonlijke rechtsbijstand van een gespecialiseerde advocaat.’

Sabine Droogleever Fortuyn

Sabine Droogleever Fortuyn

Redacteur

Profile page
Advertentie