Rechters en officieren van justitie krijgen een loonstijging van 7 procent. Dat is het gevolg van de nieuwe cao voor rechterlijke ambtenaren die dinsdag is ondertekend.

De cao, die loopt van 2018 tot 2020, kwam pas na moeizame onderhandelingen tot stand. Per 1 september krijgen de rechters en officieren met terugwerkende kracht 5 procent loonstijging uitbetaald, plus een eenmalige toeslag van 450 euro. De overige 2 procent loonstijging volgt per 1 januari.
Officieren van justitie en rechter-commissarissen krijgen voortaan ook een extra toeslag voor gewerkte uren tijdens een piketdienst. Die toeslag varieert van 20 tot 100 procent, afhankelijk van het moment.
Daarnaast hebben partijen afgesproken de werkdruk voor rechterlijke ambtenaren de komende jaren terug te dringen.

Advertentie