Vijf tuchtzaken tegen de betreffende advocaat werden op dezelfde dag in hoger beroep door het Hof van Discipline beoordeeld. In alle zaken bevestigde het Hof in grote lijn de klachten die in eerste aanleg door de Raad van Discipline Arnhem-Leeuwarden gegrond waren verklaard. In een eerste tuchtzaak werd de advocaat verweten dat hij een vertrouwelijke e-mail onrechtmatig had ingebracht als processtuk. Het ging om een mail die per ongeluk door de advocaat van de tegenpartij was verstuurd. Het directe verzoek om de mail te vernietigen, negeerde hij. In plaats daarvan zette hij de mail in om bij de rechter ten onterechte de suggestie te wekken dat de wederpartij een accountantsverklaring zou hebben vervalst.

Valse suggestie

Ook in een tweede zaak is sprake van verwijtbare onwaarheden. In dit geschil tussen eigenaren over de verkoop van een paard had de aangeklaagde advocaat de bevindingen van een taxateur over het paard op diverse manieren verdraaid. Zo werden de gevolgen van een kaakoperatie bij het beest in negatieve zin overdreven en suggereerde hij ten onrechte dat de taxateur ‘uitvoerig geïnformeerd’ was over het paard. Deels op basis van deze foutieve informatie besloot de rechter conservatoir beslag te leggen op de bezittingen van klager.

In een derde zaak blijkt de paardenadvocaat vier processtukken wel aan de kantonrechter te hebben verstuurd, maar niet gelijktijdig aan de advocaat van de wederpartij. De advocaat erkent deze basisregel te hebben geschonden, maar ‘niet moedwillig’. Hij stelt dat hij een kantoorgenoot dit wel heeft gevraagd, alleen is het niet gebeurd. Het Hof deelt het oordeel van de Raad van Discipline dat de gang van zaken op het kantoor zijn eigen verantwoordelijkheid is. Het verschuilen achter andermans fouten getuigt bovendien niet van veel zelfreflectie.

Optelsom

Het Hof van Discipline heeft haar sanctie afgestemd op de optelsom van de vijf tuchtzaken tegen de paardenadvocaat. Daarnaast zijn meegerekend nog drie andere tuchtzaken met vergelijkbaar gedrag van dezelfde advocaat, waarvoor het Hof telkens een waarschuwing oplegde. Daarom legt het Hof voor deze vijf zaken samen een maand onvoorwaardelijke schorsing op met een veroordeling in de proceskosten van duizend euro in totaal. Dit is een hogere sanctie dan de uitspraken in eerste aanleg, waar de Raad van Discipline Arnhem-Leeuwarden steeds een voorwaardelijke schorsing oplegde.

Stijn Dunk

Redacteur Advocatenblad

Profile page
Advertentie