Afgelopen jaar werden er door het Openbaar Ministerie ruim 170.000 rechtbankstrafzaken ingeschreven. Twee jaar geleden waren dat er bijna 191.000, in 2007 ging het om ruim 272.000 strafzaken.

Meer dan de helft van de door het OM aangebrachte strafzaken, kwam uiteindelijk niet voor de rechter. De zaak werd bijvoorbeeld geseponeerd of met een boete afgedaan.

Strafbeschikking

Sinds 2008 is het voor het OM mogelijk om zaken buiten de rechter om te regelen. Het OM legde vorig jaar bijna 29.000 keer een strafbeschikking op. Dat is iets minder vaak dan de jaren daarvoor.

Afgelopen jaar deed de rechter in ruim 88.000 zaken uitspraak. Bijna alle verdachten werden schuldig bevonden: meer dan 77.000 mensen kregen een straf opgelegd. Meestal een gevangenis- of taakstraf, maar vaak ook een geldboete. Het aantal opgelegde maatregelen, zoals tbs, bedroeg vorig jaar bijna 16.000. De afgelopen jaren daalde het aantal keren dat een maatregel werd opgelegd gestaag.

Redactie Advocatenblad

Profile page
Advertentie