De advocaat in kwestie, die anoniem wil blijven, kwam er afgelopen vrijdag bij toeval achter dat haar Nederlandse nationaliteit was ingetrokken. Zij heeft de beslissing naar verluidt niet, zoals de wet voorschrijft, per post ontvangen. Ook heeft de immigratiedienst nagelaten om haar hierover rechtstreeks te berichten, terwijl die  iedere dag contact met haar heeft, zegt Kuijpers.

De Nederlandse nationaliteit is ingetrokken omdat de advocaat zich onvoldoende zou hebben ingespannen om haar Azerbeidzjaanse nationaliteit te beëindigen. Kuijpers: ‘Ze heeft middels meerdere brieven geprobeerd om deze tweede nationaliteit in te trekken. Die stukken zijn ook allemaal naar de IND verzonden. Dit is voldoende om de Nederlandse nationaliteit te behouden.’

Aanvechten

Volgens Kuijpers kan het besluit van de IND worden aangevochten, maar dat schorst de doorwerking van het besluit niet. ‘Daarmee is deze advocaat per datum beslissing een vreemdeling en moet ze een verblijfsvergunning aanvragen om niet uitgezet te worden. Ondanks telefonisch overleg op directieniveau houdt de IND vast aan deze beslissing met verstrekkende en mogelijk onherstelbare gevolgen, terwijl de juridische houdbaarheid ervan niet vast staat. Dat is in onze ogen een absurd en een kennelijk onredelijke gang van zaken.’

Is het gelijkheidsbeginsel soms afgeschaft?’, vraagt Kuijpers zich af. ‘Koningin Maxima, minister Kajsa Ollongren, staatssecretaris Barbara Visser en maar liefst 1,3 miljoen Nederlanders hebben een dubbele nationaliteit.’ Volgens de advocaat kan de Nederlandse staat met deze actie aan het rijtje van China, Rusland, Turkije en Iran worden toegevoegd. ‘Allemaal landen die moeite hebben om hun advocaten met rust te laten. Zo kun je proberen lastige advocaten uit te schakelen. Een regelrechte schande, nog afgezien van de grove onzorgvuldigheid die werd gehanteerd.’

De IND is gevraagd om een reactie, maar heeft hier geen gehoor aan gegeven.

FRANCISCA MEBIUS, Advocatenblad

Francisca Huijting-Mebius

Redacteur

Profile page
Advertentie