De advocaat trad op in een familieruzie over de pgb-gelden van een dementerende moeder. Zijn eveneens betrokken broer is ook advocaat en werd onlangs door het hof voor een jaar geschorst vanwege het ‘schimmige rollenspel’ dat hij speelde in deze zaak. De advocaat was de raadsman van deze broer. In die rol heeft hij volgens het hof welbewust twee valse facturen opgemaakt, die de broer kon inzetten om zijn zus financieel te intimideren.

Het gaat om facturen van respectievelijk zo’n 8000 en 2200 euro, die de advocaat voor de broer opstelde en die werden doorberekend aan de zus. Dit als ‘afschrikking’ in de familieruzie rond de moeder. De toelichting van de advocaat op de factuur van 8000 euro is volgens het hof zeer ongeloofwaardig. Het ging om een relatief simpele zaak waarvoor de broer zelf de pleitnota al geschreven had. Daar zat geen veertien uur werk meer in voor zijn raadsman, oordeelt het hof. Bovendien zijn de genoemde werktijden tot diep in de nacht niet aannemelijk.

Er is duidelijk geknoeid met de facturen, stelt het hof vast. Bovendien werd vervolgens de deken hierover opzettelijk onjuist geïnformeerd. De advocaat heeft met zijn handelswijze de kernwaarde integriteit op grove wijze geschonden. Daarom verzwaart het Hof van Discipline de schorsing die de Raad van Discipline had opgelegd van twee weken naar vier maanden, waarvan twee voorwaardelijk.

Stijn Dunk

Redacteur Advocatenblad

Profile page
Advertentie