Aanleiding is het dalende aantal strafrechtadvocaten dat werkzaam is binnen het stelsel van gefinancierde rechtsbijstand. Vorige week lieten de strafadvocaten van Vlug Huisman Maarsingh in Deventer weten te stoppen met het verlenen van rechtsbijstand aan minderjarigen vanwege de lage vergoedingen. ‘Zij zijn bepaald niet de eersten en zullen niet de laatsten zijn,’ aldus voorzitters Jeroen Soeteman (NVSA) en Joren Veldheer (NVJSA) in de brief.

Soeteman en Veldheer schrijven dat de huidige plannen van minister Dekker (Rechtsbescherming) rondom het stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand niet stroken met de bevindingen van het rapport van de Commissie Van der Meer. ‘De plannen zijn uit nood geboren. Ze zijn puur ontstaan door een gebrek aan financiële mogelijkheden op dit gebied. Hierdoor zal de daling van het aantal advocaten dat op basis van gesubsidieerde rechtsbijstand werkzaam is in het strafrecht doorzetten.’

Prinsjesdag

De verenigingen vinden dat het kabinet, met Prinsjesdag in aantocht, zo snel mogelijk geld vrij moet maken voor een investering in het stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand. ‘Dat om de rechtsstaat weer in balans te brengen na de reeds – terecht – gedane investeringen in de rechtspraak, het openbaar ministerie en de politie. Wanneer het aantal strafrechtadvocaten in Nederland onder het minimum zakt, zal dit grote gevolgen hebben voor de volledige strafrechtspleging.’

Daarnaast roepen de NVSA en NVJSA de fractievoorzitters op zich openlijk uit te spreken over het belang van de strafrechtadvocatuur in de maatschappij en in de rechtsstaat. ‘Zonder strafrechtadvocaten, geen strafrechtspleging. En zonder een goed functionerende strafrechtspleging, geen goede rechtsstaat.’

FRANCISCA MEBIUS, Advocatenblad

Francisca Huijting-Mebius

Redacteur

Profile page
Advertentie