De NOvA vroeg minister Dekker voor Rechtsbescherming woensdag om noodhulp om te voorkomen dat nog meer sociaal advocaten hun praktijk stoppen. In afwachting van herziening van het stelsel voor gefinancierde rechtsbijstand zou het kabinet jaarlijks circa 30 miljoen moeten uittrekken om het punttarief te verhogen.

CDA-woordvoerder Chris van Dam laat via Twitter weten dat hij nog altijd achter de herzieningsplannen van Dekker staat, maar dat concrete verbetering té lang op zich laat wachten. Van Dam vindt dat met name problematisch voor familierechtadvocaten en zegt in gesprek te gaan met Dekker.

Ook Kamerlid Maarten Groothuizen van D66 stelt dat Dekker gehoor moet geven aan de noodkreet van de NOvA. Groothuizen zegt dat Dekker de urgentie van het probleem onvoldoende lijkt te zien. ‘Het is echt noodzakelijk dat er snel een oplossing komt om de toegang tot het recht te garanderen, ook voor mensen met een kleine beurs. Dat is een van de fundamenten van onze rechtsstaat. De inkomens van sociaal advocaten moeten omhoog. Op lange termijn kan dat doordat het beroep op rechtsbijstand daalt, als gevolg van een stelselherziening. Maar daar hebben we nu niets aan. Minister Dekker moet snel actie ondernemen om de sociale advocatuur lucht te geven.’

Van Dam en Groothuizen vroegen Dekker vorige week al welke stappen hij kan zetten ‘op de kortst mogelijk termijn’ om te voorkomen dat nog meer advocaten stoppen met gesubsidieerde rechtsbijstand.

Simpel

VVD-justitiewoordvoerder Jeroen van Wijngaarden is minder uitgesproken. Hij zegt het essentieel te vinden dat de toegang tot het recht gewaarborgd blijft en dat het ‘probleem serieus moet worden genomen’. Hij gaat echter niet zover dat hij het pleidooi van de NOvA ondersteunt. ‘Als een oplossing zo simpel was, dan was het al gebeurd.’

Van Wijngaarden vindt het wel terecht dat Dekker over de brug is gekomen om de piketvergoeding voor jeugdstrafrechtadvocaten te verhogen. Daar was echt sprake van een acuut probleem, stelt hij.

De algemene vergoedingen voor toevoegingsadvocaten valt in een andere categorie, meent de VVD’er. ‘De oplossing moet daar worden gezocht in structurele maatregelen, zoals het verminderen van procedures door overheidsinstanties als het UWV.’

Zeer serieus

De ChristenUnie wil ook dat het kabinet gehoor geeft aan de oproep van de NOvA. Jusititiewoordvoerder Stieneke van der Graaf: ‘Sociaal advocaten zetten zich met hart en ziel in voor de meest kwetsbare Nederlanders. Ook voor mensen met een smalle beurs is toegang tot het recht van groot belang. De sociale advocatuur is belangrijk om die toegang te borgen. Het kabinet moet de noodkreet daarom zeer serieus nemen en werken aan oplossingen om te verzekeren dat kwetsbare groepen toegang houden tot het recht.’

Oppositiepartij SP vindt dat de NOvA zich ‘heel redelijk’ opstelt door op dit moment niet te vragen om 127 miljoen, zoals de Commissie-Van der Meer adviseert, maar om 30 miljoen. ‘De minister zou er heel onverstandig aan doen niet in te gaan op dit eindbod van de orde’, aldus Kamerlid Michiel Van Nispen.

EDsapIzX4AI5Xug
Deelnemers aan de landelijke ordendag in Ophemert riepen Dekker in september 2019 op de rechtsbijstand te ‘fixen’, daarmee verwijzend naar een eerdere tweet van de minister. In het midden algemeen deken Rijlaarsdam. Image credit: Foto NOvA

Redactie Advocatenblad

Profile page
Advertentie