Uit de enquête, waaraan 1199 sociaal advocaten deelnamen, komt naar voren dat 85 procent van de respondenten problemen ervaart bij het aanvragen van extra uren in complexe of bewerkelijke zaken.

Volgens het onderzoeksverslag is de onvrede onder advocaten daarover groot. ‘Het duurt lang om een aanvraag in te kunnen dienen, men moet heel veel onderbouwing en documentatie aanleveren en de kans op toewijzing is heel erg klein.’

Volgens de SP zeggen veel advocaten de aanvraag voor extra uren niet eens meer in te dienen. Het kost te veel tijd en de kans op afwijzing is groot.

In het verslag wordt een advocaat geciteerd: ‘Bij iedere aanvraag moet worden uitgelegd waarom de zaak feitelijk of juridisch complex is. Ik merk dat de Raad voor Rechtsbijstand steeds strikter wordt in de uitleg van dit begrip en dat verzoeken vaker
worden afgewezen. Daarnaast zijn sommige zaken niet altijd (zeer) complex maar wel simpelweg (zeer) omvangrijk. Dat is echter geen reden om extra uren te verstrekken. Hetzelfde geldt in gevallen waarin er sprake is van een kwetsbare cliënt die (veel) meer tijd kost dan een ‘gewone’ cliënt.’

Vertrouwen

De enquête, op initiatief van Tweede-Kamerlid Michiel van Nispen, toont dat sociaal advocaten weinig fiducie hebben in de toekomst. Veel van hen overwegen te stoppen met toevoegingen. Vertrouwen in de herziening van het stelsel, zoals minister Dekker voor Rechtsbescherming voorstaat, is er evenmin. Slechts 5 procent van de deelnemers denkt dat de stelselherziening ten goede komt aan de kwaliteit van de rechtsbijstand en de toegang tot de rechter.

Meer dan 92 procent ziet dat anders. Volgens de SP komt uit de gegeven toelichtingen felle kritiek naar voren. Dekker zou weinig verstand van zaken hebben en rechtsongelijkheid vergroten. ‘De positie van een kwetsbare groep in de maatschappij wordt nog verder verzwakt. Van cliënten wordt verwacht dat ze nog meer zelf doen, terwijl de meesten daartoe simpelweg niet in staat zijn’, aldus een aangehaalde advocaat.

KeesPijnappels_01

Kees Pijnappels

Hoofdredacteur

Profile page
Advertentie