Perera – De Wit neemt het stokje over van Freddy Von Hombracht – Brinkman die de pensioengerechtigde leeftijd bereikte. Voordat Perera – De Wit bij het NAI ging werken, werkte ze als advocaat in Nederland en New York. Ook werkte ze als legal counsel bij het Permanente Hof van Arbitrage in Den Haag.

Professor Gerard Meijer, voorzitter van het bestuur van het NAI zegt dat een van de grootste prioriteiten van het NAI is de verdere optimalisering van de dienstverlening en de groei van het – met name internationale zakenbestand van NAI.

Meijer: ‘Met de aanstelling van Camilla Perera – De Wit willen we ervoor zorgen dat we ruimschoots voldoen aan de huidige eisen van de arbitragemarkt (..) en willen we de rol benadrukken die het NAI kan spelen als forum voor geschillenbeslechting, niet alleen nationaal maar ook internationaal. De ervaring van Camilla als advocaat evenals haar institutionele ervaring bij gerenommeerde internationale instituten maken haar een ideale kandidaat om het NAI-secretariaat in de toekomst te leiden.’

Redactie Advocatenblad

Profile page
Advertentie