Aanleiding voor het korte debat was de brandbrief die de NOvA vorige week naar Dekker stuurde en de recente SP-enquête over de sociale advocatuur. Uit dat onderzoek blijkt dat veel sociaal advocaten overwegen te stoppen. De NOvA wil dat Dekker jaarlijks ruim 25 miljoen extra uittrekt om de tarieven te verhogen, vooruitlopend op de geplande herziening van het stelsel.

Dekker is dat echter niet van plan, maakte hij dinsdag duidelijk. Nederland trekt per inwoner jaarlijks twee keer zoveel uit voor rechtsbijstand als België en drie keer zoveel als Duitsland, benadrukte de VVD-bewindsman.

Volgens Dekker komt er niet meer geld beschikbaar dan de huidige 400 miljoen euro per jaar. Niettemin kunnen de tarieven voor sociaal advocaten op termijn met tien tot twintig procent omhoog, denkt hij. ‘Als we er in slagen het aantal zaken te doen afnemen en het stelsel slimmer organiseren, ontstaat er ruimte om de tarieven voor advocaten te laten groeien.’

Dekker meent dat er geen sprake is van een acuut probleem in de sociale advocatuur. Er zitten zevenduizend advocaten in het stelsel. Vorig jaar schreven zevenhonderd advocaten zich uit, maar kwamen er vijfhonderd nieuwe bij, terwijl het aantal toevoegingen daalt. ‘Is het probleem op dit moment heel acuut? Dat zie ik op dit moment niet terug’, aldus de minister die wel zei deze week nog met de NOvA in gesprek te gaan.

Vergrijzing

Op vraag van het CDA zei Dekker mogelijk wel geld beschikbaar te hebben om vergrijzing in het stelsel tegen te gaan. Hij verwees naar zijn brief van voor de zomer, waarin hij tien miljoen beschikbaar stelde voor nieuwe initiatieven. ‘We hebben wat extra geld beschikbaar om acute problemen te ondervangen. Ik zie niet nu al dat er een hele significante daling is van het aantal advocaten in het stelsel, maar wel het risico van vergrijzing en gebrek aan verjonging aan de voorkant. Als dat te maken heeft met de druk op kantoren, waardoor er onvoldoende ruimte is om mensen op te leiden, dan is dat een serieus punt dat ik graag oppak en waarvoor wellicht extra geld is.’

De VVD-minister beloofde de Tweede Kamer verder een lijst van overheidsorganisaties die veelvuldig procederen tegen burgers. Uitvoeringsorganisaties zoals de IND en UWV staan te boek als partijen die vaak onnodig procedures beginnen. Dekker noemt het terugdringen van dergelijke procedures een van de pijlers onder zijn plan.

Redactie Advocatenblad

Profile page
Advertentie