Net zoals vorig jaar deed Wolters Kluwer deze zomer onderzoek naar de bedrijfseconomische omstandigheden van kleine en middelgrote kantoren (maximaal 30 fee-earners). In totaal deden 216 kantoren mee, waarvan ruim de helft uit de Randstad.

Uit de antwoorden blijkt dat zowel randstad- als regiokantoren een lagere groeiverwachting hebben voor 2020. Gekeken naar het aantal fte denkt de helft van de randstadkantoren te groeien. Regiokantoren zijn iets minder optimistischer, van hen verwacht 40 procent groei van het personeelsbestand. Vorig jaar lagen die percentages respectievelijk 15 en 10 procent hoger.

Winstverwachting

Het dalend vertrouwen blijkt nog duidelijker uit de winstverwachting. Ruim de helft (54 procent) van de randstadkantoren voorziet voor 2020 stijging van de winst. In het onderzoek van vorig jaar lag dat percentage op 85 procent. Het aantal regiokantoren dat winststijging verwacht is gedaald van 78 procent naar 52 procent.

Opvallend is dat het gemiddelde uurtarief van de beide categorieën naar elkaar toegroeit. Dit komt door een toename van het gemiddelde uurtarief van kantoren uit de regio met € 9 per uur, waar die van randstadkantoren is afgenomen met € 3 per uur. Randstadkantoren rekenen nu gemiddeld € 223 per uur, regiokantoren € 210 per uur. Beide categorieën zeggen gemiddeld ruim vijf declarabele uren per fee-earner per dag te realiseren.

Klik hier voor het rapport Kleos benchmark advocatuur 2019

KeesPijnappels_01

Kees Pijnappels

Hoofdredacteur

Profile page
Advertentie