De NOvA stapt uit het zogeheten topberaad uit onvrede over de weigering van Dekker extra geld uit te trekken om de acute nood in de sociale advocatuur te lenigen. In de begroting van het ministerie voor 2020 is geen extra geld uitgetrokken voor de sociale advocatuur. De NOvA zegt dat daardoor het vertrouwen tot een minimum is gedaald om snel tot een oplossing te komen. Rijlaarsdam: ‘Verder overleg is zinloos. We blijven weg uit het topberaad.’

Twee weken geleden presenteerde de NOvA het plan om de komende jaren circa 30 miljoen euro per jaar extra uit te trekken om het punttarief te verhogen, in afwachting van de structurele herziening van de gefinancierde rechtsbijstand. Dekker heeft te kennen gegeven daar niet voor te voelen en evenmin overtuigd te zijn van acute nood onder sociaal advocaten. Voor de NOvA is daarmee de maat vol. ‘Minister Dekker is niet gevoelig voor onze inhoudelijke argumenten. De 127 miljoen die nodig zijn om tot redelijke vergoedingen te komen, blijven uit. Zelfs een oproep tot een overbruggingsmaatregel van 25 tot 30 miljoen euro gedurende een aantal jaren voor de groep sociaal advocaten die nu op omvallen staat wordt genegeerd. Hij gaat gewoon door met zijn vage plannen’, aldus Rijlaarsdam.

De NOvA zat samen met de Raad voor Rechtsbijstand, Raad voor de rechtspraak, het Openbaar Ministerie, het Juridisch Loket, VNG, Verbond van Verzekeraars en de Mediatorsfederatie Nederland in het topberaad op het ministerie van Justitie en Veiligheid. Het ministerie beoogt daarin afspraken te maken over de herziening van de rechtsbijstand. De deelname van de NOvA aan dat overleg, kwam de orde deze zomer op kritiek te staan vanuit de advocatuur.

KeesPijnappels_01

Kees Pijnappels

Hoofdredacteur

Profile page
Advertentie