Rijlaarsdam zegt ‘ongelooflijk trots te zijn op deze collega, ook al heb ik hem niet persoonlijk gekend. Het is vreselijk wat er is gebeurd. Een man, die ook echtgenoot en vader is, is vermoord. Enkel en alleen omdat hij zijn werk deed. Werk dat heel belangrijk is. De gebeurtenis heeft enorme impact. Voor zijn naasten, voor de advocatuur, voor de samenleving als geheel.’

Rijlaarsdam woonde eerder een bijeenkomst van de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten en de Nederlandse Vereniging van Jonge Strafrechtadvocaten (NVJSA) bij die volgens hem ‘hartverwarmend’ was. ‘Ik voelde verbondenheid en kracht.’ De algemeen deken spreekt daarnaast vol lof over het optreden van minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid). ‘Grapperhaus heeft laten zien waar hij voor staat. We zijn ervan overtuigd dat alles in het werk wordt gesteld om te doen wat we kunnen.’

Het is volgens Rijlaarsdam ondenkbaar dat de dreiging voor honderd procent te keren is. ‘Dat hoort voor een deel bij optreden in het openbaar. Dat geldt ook voor officieren en rechters. Het is een probleem wat we met zijn allen hebben. Er staan nog veel vragen open waar we geen pasklare antwoorden op vinden. We moeten doen wat we kunnen om dit kwaad tot een maximum te beperken. Als dat niet lukt hebben de “klootzakken” gewonnen en dat staan we niet toe. We moeten strijdbaar zijn en laten zien waar we voor staan. Onze gedachten moeten nu bij de familie zijn.’

Rouw

Ook advocaat Dirk Giltay Veth, lid van het college van afgevaardigden (Noord-Holland), sprak het college kort toe. ‘Wij treuren allen. Heel Nederland rouwt. Dat is fijn om te merken. Ik heb bewondering voor onze collega Derk, voor zijn positie in de rechtsstaat, voor zijn moed en zijn werk. Hij streed met woord en geschrift en niet met wapens. Het woord wint altijd van het geweld. Rust in vrede Derk, onze gedachten zijn bij jou en je dierbaren.’

Het college gaf donderdag gezamenlijk een verklaring af. ‘Wij zijn geschokt en immens verdrietig. Een advocaat is vermoord. Onze collega Derk Wiersum was een aimabel en integer mens, een deskundig advocaat die altijd opkwam voor de zwakkeren. In ons verdriet voelen wij ons gesteund door de reacties vanuit de samenleving. Ondanks deze aanslag op de rechtsstaat blijven wij advocaten ons werk doen. Onze gedachten zijn bij zijn dierbaren.’

Derk Wiersum
FRANCISCA MEBIUS, Advocatenblad

Francisca Huijting-Mebius

Redacteur

Profile page
Advertentie