De advocaat werd in een echtscheidingszaak ingeschakeld door een vrouw. Zij wilde de verkoop van de echtelijke woning afdwingen en aanspraak maken op het vermogen van haar ex-man. De advocaat nam de opdracht aan op voorwaarde dat de vrouw vijfduizend euro stortte, waarvan de helft contant. Enkele dagen na het intakegesprek overhandigde zij op 1 oktober 2018 de advocaat 2500 euro cash in zijn auto. Hij verstrekte daarvoor geen betalingsbewijs.

Vervolgens liet de advocaat weken niet van zich horen, ook niet na herhaaldelijk aandringen van zijn cliënt. Omdat het niet mogelijk bleek een afspraak te maken, beëindigde de vrouw op 5 november de samenwerking en vorderde haar betaling van vijfduizend euro terug. Een week later diende ze een klacht in bij de Amsterdamse deken.

Opgesoupeerd

Omdat ook een nieuw verzoek om een reactie uitbleef diende de deken begin februari 2019 een dekenbezwaar in. Op 14 april laat de advocaat de deken en de Raad van Discipline weten dat hij zich per 1 april heeft uitgeschreven van het tableau. Hij beweert dat hij de gevraagde diensten aan de vrouw gewoon heeft verleend.

Volgens de Raad van Discipline heeft de advocaat de belangen van klaagster ernstig geschaad en klachtonderzoek onmogelijk gemaakt. Daar komt bij dat hij in het verleden ook regelmatig de fout is ingegaan. De raad legt de advocaat een voorwaardelijke boete op van 7500 euro, die vervalt als hij binnen vier weken vijfduizend euro aan de vrouw heeft betaald. Ook beslist de raad tot schrapping van het tableau.

Redactie Advocatenblad

Profile page
Advertentie