De VSAN heeft de NOVA en alle specialisatieverenigingen opgeroepen om op korte termijn te komen tot onorthodoxe maatregelen, meldt de organisatie in een persbericht. Volgens de VSAN zijn die nodig om de sociale advocatuur voor de toekomst te behouden. ‘Minister Dekker gaat verder met de afbraak van de sociale advocatuur zonder dat er nog zicht is op een nieuw stelsel, waarvan bovendien waarschijnlijk is dat dat nieuwe stelsel juist een verslechtering van de rechtspositie van de gewone burger behelst. Het kabinet weigert de heldere aanbevelingen over te nemen die de afgelopen vier jaar door drie commissies zijn gedaan. Twee van die commissies zijn nota bene door het kabinet zelf ingesteld. Het kabinet handhaaft met irreële argumenten de bezuinigingen op de sociale advocatuur.’

De VSAN is boos dat op Prinsjesdag € 95 miljoen per jaar extra is aangekondigd voor de rechtspraak en niets voor de advocatuur. ‘Op het redelijk voorstel tot een overbruggingsbudget van € 25 a 30 miljoen voor de noodlijdende sociale advocatuur werd resoluut en afwijzend gereageerd.’

Tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen vorige week bleef het kabinet Rutte bij zijn weigering om extra geld toe te wijzen. Een motie van D66 en ChristenUnie met een oproep voor ‘maatregelen op korte termijn’ werd weliswaar aangenomen, maar door de premier op eigen wijze geïnterpreteerd. Voor voorzitter Hein Vogel is de maat nu vol. ‘Het is onbegrijpelijk dat het kabinet, zelfs tegen de wens van de Kamer in, blijft weigeren actie te ondernemen om de problemen op te lossen. Dit kabinet stuurt aan op het einde van de sociale advocatuur.’

De VSAN zegt geen andere mogelijkheden meer dan over te gaan tot acties en onorthodoxe maatregelen. Met de NOvA en de specialisatieverenigingen wordt de komende tijd overleg gevoerd om de acties vorm te geven.

ActieRdam

Deel van Dossier

Gefinancierde rechtsbijstand

Het dossier Gefinancierde Rechtsbijstand: over de herziening van het stelsel en de gevolgen voor de sociale advocatuur.

KeesPijnappels_01

Kees Pijnappels

Hoofdredacteur

Profile page
Advertentie