Het beleid rond de gedwongen opname gaat sterk veranderen, meldt de NOvA in een persbericht. De huidige Wet BOPZ is vooral bedoeld om personen op te nemen. Dat verandert per 1 januari met de Wvggz. Die is bedoeld om personen te behandelen. Steeds wordt met alle betrokkenen gekeken of de zorg verplicht is, hoe lang het duurt en of het ambulant of via een opname gaat. Dit heeft gevolgen voor de werkwijze van de betrokken advocaten.

‘We gaan het er drukker mee krijgen’, zegt Leonie Dorrestein van Cleerdin & Hamer Advocaten.‘ De patiënt krijgt meer inspraak, dus gaan we vaker overleggen en dat kost meer tijd.’ Dorrestein vindt de nieuwe wet prima, maar maakt zich zorgen over de uitvoering. ‘Er zijn nu al te weinig psychiaters. Er is jarenlang bezuinigd op de geestelijke gezondheidszorg. Terwijl deze verandering juist meer capaciteit vraagt.’

Houdgreep

Hierdoor komen de vergoedingen voor de advocatuur verder onder druk te staan, waarschuwt de NOvA. ‘Wij hebben er van begin af aan op gehamerd dat hieraan tegemoet moet worden gekomen, zodat de toekomstige Wvggz-advocatuur kwalitatief goede rechtshulp kan blijven verlenen.’ Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft onderzoeksbureau ‘Significant’ ingeschakeld om de impact van de wet en de financiële consequenties in kaart te brengen.

Verder veranderen de rol van het OM en de rechter. De positie van strafrechter is daarbij soms onduidelijk, vindt de NOvA, die het ministerie om opheldering heeft gevraagd. ‘Ook de psychiaters maken zich zorgen over de haalbaarheid’, aldus Dorrestein. ‘Ze zeggen dat ze niet met acht man iemand in de houdgreep willen nemen om hem vervolgens suïcidaal achter te moeten laten.’

Stijn Dunk

Redacteur Advocatenblad

Profile page
Advertentie