Doel van het wetsvoorstel is om belemmeringen weg te nemen die gerechten in de praktijk ondervinden om een zaak op een locatie van een ander gerecht te laten behandelen. Dekker: ‘Om een kwalitatief goede en toegankelijke rechtspraak te waarborgen wil ik zoveel mogelijk voorkomen dat de behandeling van een zaak vertraagt. Als de gerechten elkaar makkelijker kunnen helpen, kan een rechtszaak sneller weer doorgaan. Dat is ook van belang voor rechtzoekenden.’

Strafzaken

RBOVE-zwolle
Rechtbank Overijssel, locatie Zwolle.

De rechtbanken in Amsterdam, Rotterdam, Oost-Brabant en Overijssel zullen meer met elkaar gaan samenwerken in gespecialiseerde strafzaken, waaronder zaken van terugkerende jihadgangers en de financiering van terrorisme. Alle zittingsplaatsen van deze rechtbanken zullen voor deze zaken worden aangewezen. Eventuele capaciteitsproblemen kunnen zo makkelijker en sneller worden opgelost.

Civiele en andere rechtszaken

Ook maakt het wetsvoorstel het mogelijk om in andere soorten zaken tijdig en effectief te reageren op onverwachte piekbelasting. Als er een plotselinge verhoogde instroom van zaken is, langdurige personele onderbezetting of tijdelijk beperkte beschikbaarheid van zittingszalen, kan er sneller een oplossing worden gevonden.

Belemmeringen

Snelle en efficiënte overdracht van zaken, wordt op dit moment nog in de weg gezeten door administratieve handelingen. Voor een bepaalde duur kunnen straks zittingsplaatsen van andere gerechten worden aangewezen, waardoor een gerecht met problemen buiten de grenzen van het eigen gebied gebruik kan maken van zittingscapaciteit van een ander gerecht. Dan hoeven zaken niet meer geheel te worden overgedragen naar een ander gerecht.

Redactie Advocatenblad

Profile page
Advertentie