Zeventien deskundige milieujuristen hebben onderzocht hoe effectief de regelgeving voor de landbouw is om de belasting van lucht, water, bodem, natuur, klimaat en volksgezondheid te verminderen. De voorlopige conclusies worden donderdag besproken door de leden van de VMR.

Uit het conceptrapport rijst volgens de VMR een teleurstellend beeld op van gefragmenteerde, inadequate regelgeving, tekortschietende uitvoering en ontoereikend toezicht. ‘Het is duidelijk dat tot op heden wetgeving en beleid niet in staat zijn gebleken de verschillende nadelige gevolgen van de landbouw voor de omgeving tot staan te brengen, laat staan te reduceren.’

De auteurs stellen dat een integrale aanpak nodig is om de landbouw te verduurzamen. Ze vinden de door de Schouten voorgestelde transitie naar kringlooplandbouw een goed uitgangspunt. ‘De minister vertrouwt daarbij echter vrijwel geheel op eigen initiatief vanuit de sector en voorziet een zeer beperkte rol voor het recht. Gezien de conclusies van de auteurs is zeker dat de huidige regelgeving onvoldoende bijdraagt aan de grootschalige en diepgaande transformatie van de voedselproductie en -consumptie die in relatief korte tijd moet worden gerealiseerd.’

KeesPijnappels_01

Kees Pijnappels

Hoofdredacteur

Profile page
Advertentie