De Vereniging van Huurrecht Advocaten (VHA) heeft de leden per brief opgeroepen zich aan te sluiten bij de piketstaking van begin januari.

De actie, ingezet vanuit de strafrechtadvocatuur, is een protest tegen de weigering van het kabinet om extra geld beschikbaar te stellen voor de sociale advocatuur. Inmiddels hebben zowel de NOvA als andere specialisatieverenigingen advocaten opgeroepen de eerste twee weken van januari op te geven als verhinderdata.

Volgens de VHA is de actie voor de eigen leden, die overwegend een toevoegingenpraktijk voeren, ‘bittere noodzaak’.

‘Solidariteit van alle leden met adequaat gehonoreerde rechtsbijstand aan on- en minvermogenden op het gebied van huurrecht ligt voor de hand. Het entameren van een zittingen-loze periode van twee weken is een duidelijk signaal aan minister Dekker, dat de belangen van cliënten in beginsel niet aantast’, schrijft de vereniging in de brief aan de leden.

Waar de actie zich aanvankelijk vooral richtte op de verhoorbijstand door strafrechtadvocaten, krijgt ze nu een algemener karakter doordat advocaten nu ook weigeren zich beschikbaar te stellen voor rechtszittingen.

Advertentie