Onder de merknaam BrandMR (spreek uit: brand meester) gaan advocaten in dienst van SRK ook bijstand verlenen aan niet-verzekerden, tegen vaste tarieven. Met het initiatief richt SRK, dat afgelopen jaar een doorstart maakte, zich op mensen die niet in aanmerking komen voor gefinancierde rechtsbijstand.

Volgens SRK krijgt een grote groep Nederlanders geen sociale rechtshulp, beschikt ze niet over een rechtsbijstand verzekering en kan ze evenmin het commerciële uurtarief betalen. Uit eigen onderzoek van SRK zou blijken dat een kwart van de Nederlanders met een geschil hierdoor geen professionele rechtshulp zoekt.

Sinds kort kunnen niet-verzekerden met en arbeidsconflict terecht bij SRK. Die rekent onder het label BrandMR juridische bijstand tegen een vaste prijs. De bijstand wordt gegeven door juristen, maar ook door eigen advocaten van SRK.

Dat laatste is mogelijk in strijd met de Verordening op de advocatuur, in het bijzonder de artikelen 5.9 en 5.11. Daarin staat dat advocaten weliswaar in loondienst mogen werken voor een rechtsbijstandsverzekeraar, maar uitsluitend ten behoeve van verzekerden.

Gesprek

De NOvA laat weten SRK te hebben uitgenodigd voor een gesprek. Volgens de orde zijn de advocatuurlijke kernwaarden het uitgangspunt bij de beoordeling van nieuwe vormen van dienstverlening. Iedere rechtzoekende moet er altijd vanuit kunnen gaan dat hij wordt bijgestaan door een onafhankelijk, partijdig, deskundig en integer advocaat met wie in het volste vertrouwen over de zaak kan worden gesproken, aldus de NOvA.

‘Het initiatief van SRK zal ook langs deze meetlat worden gelegd. De NOvA nodigt SRK graag uit om hierover het gesprek aan te gaan. Een ander punt van aandacht is hoeverre de werknemer van SRK/Brandmr. last heeft van de commerciële druk om ook complexe arbeidszaken voor EUR 3.383 af te kunnen doen. Wat betekent dit voor zijn onafhankelijkheid en voor de partijdige belangenbehartiging?’

Redactie Advocatenblad

Profile page
Advertentie