Over de aard van de getroffen maatregelen zegt Grapperhaus, vanwege het risico dat daardoor kan ontstaan in andere zaken, geen mededelingen te kunnen doen.

Derk Wiersum werd op 18 september voor zijn huis doodgeschoten. Volgens Grapperhaus heeft het OM ‘op meerdere momenten’ een dreigingsinschatting gemaakt. De minister schrijft de Kamer dat ‘op grond van de uitkomsten van de dreigingsinschatting conform de uitvoering van het stelsel bewaken en beveiligen in het decentraal domein geen beveiligingsmaatregelen waren geïndiceerd’. Niettemin werden in opdracht van de hoofdofficier van justitie diverse beveiligingsmaatregelen getroffen, voegt hij daar aan toe.

Werkgroep

Grapperhaus meldt de Tweede Kamer verder dat hij een werkgroep heeft ingesteld, genaamd ‘bredere aanpak beroepsgroepen’. De werkgroep bekijkt welke gevolgen de moord op Wiersum heeft voor het bewaken en beveiligen van rechters, griffiers, officieren van justitie, parketsecretarissen, politiefunctionarissen, advocaten, burgemeesters en journalisten.

De werkgroep moet in kaart brengen welke mogelijkheden en knelpunten er zijn bij het beschermen van deze beroepsgroepen tegen de georganiseerde criminaliteit. Concreet wordt gekeken wat mensen zelf kunnen doen om hun veiligheid te verhogen, wat de werkgever kan betekenen en of er aanvullende maatregelen van de overheid nodig zijn.

Rechters, officieren van justitie, advocaten en journalisten moeten hun werk zonder beperking of angst kunnen blijven doen, aldus de minister.

Redactie Advocatenblad

Profile page
Advertentie