Kleine bedrijven tot tien werknemers blijken in 67 procent van de gevallen tevreden tot zeer tevreden over de juridisch dienstverlener die ze hebben ingeschakeld. Het meest tevreden zijn ze over het luisteren naar het probleem, de bereikbaarheid, juridische stappen en nakomen van afspraken. Bij advocaten zijn ondernemers extra positief over de uitleg die ze krijgen van juridische aspecten.

Het minst tevreden zijn de kleine ondernemers over de kostenaspecten van de dienstverlening. Dan gaat het over de hoogte van de factuur of over de onduidelijkheid vooraf over de kosten. Advocaten komen qua kosten relatief slecht uit de bus. Kleine bedrijven vinden ook de uitgaven aan gerechtelijke procedures aan de hoge kant.

kostbaar

‘De toegang tot het recht is voor kleine bedrijven moeilijk, kostbaar en tijdrovend’, aldus MKB Nederland in het Financieel Dagblad. ‘We horen niet voor niets van ondernemers dat ze de gang naar de rechter om die reden niet eens maken. Dat is een slechte zaak, want toegang tot de rechter is een fundamenteel recht, dat niet mag worden belemmerd door te hoge kosten.’

Minister Dekker voor Rechtsbescherming deelt de zorgen van het MKB. Hij zal de uitkomsten van het onderzoek meenemen in de vereenvoudiging van de procedure bij de rechter voor de incasso van vorderingen.  Hetzelfde geldt voor het voornemen van de regering te komen tot laagdrempelige informatie en advies voor alle rechtzoekenden.

Redactie Advocatenblad

Profile page
Advertentie