‘Al jaren is cliënt nota bene voorwerp van een publieke berechting zonder dat die situatie werd gecompenseerd door mogelijkheden van betwisting in het kader van een gerechtelijk strafproces’, stelt Weski.

Ze beklaagt zich met name over het feit dat ze nog altijd niet kan beschikken over het volledig dossier en dat ze tot dusver geen kans heeft gekregen de verklaringen van kroongetuige Nabil B. te onderzoeken. Nabil B. was de cliënt van de onlangs vermoorde advocaat Derk Wiersum.

Weski benadrukt dat haar besluit al dateert van voor de moord op 18 september. De voortvluchtige Radouan T. zal volgens Weski niet door een andere advocaat worden vertegenwoordigd.

Weski zegt  de rechtbank per brief te hebben gewezen op diens zorgplicht om de belangen van haar voormalige cliënt ‘bij een eerlijk proces met een evenwichtige waarheidsvinding te waarborgen’.

 

Redactie Advocatenblad

Profile page
Advertentie