De NOvA voert nog meer wijzigingen door. Zo is er verandering in de volgorde van hoofd- en subrechtsgebied en de benaming en onderverdeling. Zie voor meer informatie de wijzigingsregeling modellen en lijst rechtsgebieden 2019. De nieuwe lijst van rechtsgebieden per 1 januari 2020 staat op regelgeving.advocatenorde.nl.

De wijzigingen kunnen consequenties hebben voor advocaten die zich al hebben geregistreerd. In MijnOrde is vanaf medio december 2019 de historie beschikbaar van de registratie, zodat advocaten kunnen aantonen welke registraties in 2019 zijn gedaan. De advocaten die worden geraakt door de wijzigingen ontvangen een e-mail van de NOvA met daarin de gevolgen en suggesties voor een aangepaste registratie.

rechtsgebieden
Bron: NOvA

Nieuwe modellen

Verder heeft de NOvA nieuwe modellen ontwikkeld voor het publiceren van de registratie van de rechtsgebieden. Naast het bestaande model voor de individuele advocaat is er nu ook een model voor een kantoorpublicatie, waarin alle advocaten van dat kantoor staan vermeld. Daarnaast is er een nieuw model voor de advocaat in dienstbetrekking. De modellen (bijlage 8 van de Roda) zijn ook in het Engels beschikbaar.

De kantoorverantwoordelijke kan vanaf 1 november 2019 in MijnOrde een overzicht downloaden van alle rechtsgebieden waarop de advocaten van het kantoor zich hebben ingeschreven. Dit overzicht kan gebruikt worden als input voor het model voor kantoorpublicatie, aldus de NOvA.

Redactie Advocatenblad

Profile page
Advertentie