In een rechtszaak van twee vreemdelingen die eerder al in Griekenland een asielaanvraag hadden gedaan, wilde de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid de asielaanvragen niet in behandeling nemen. Uit de Dublinverordening vloeit voort dat Griekenland in dit geval verantwoordelijk is voor de behandeling van de asielaanvraag. Volgens de vreemdelingen is de opvang en asielprocedure in Griekenland zo gebrekkig, dat zij niet naar Griekenland terug kunnen.

Verbetering

Zorgen over de kwaliteit van opvang van asielzoekers en asielprocedures leidden ertoe dat het uitzetten van asielzoekers naar Griekenland na 2011 juridisch niet meer mocht. Inmiddels is de situatie in Griekenland verbeterd. De Europese Commissie geeft de lidstaten in overweging de overdracht van asielzoekers naar Griekenland weer langzaam maar zeker op te pakken.

Aandachtspunten

De zeer beperkte toegang van asielzoekers tot gratis rechtsbijstand tijdens hun beroepsprocedure, is een van de aandachtspunten. Daarom moet de staatssecretaris, voordat zij asielzoekers mag overdragen, eerst onderzoek doen naar de toegang tot gratis rechtsbijstand, oordeelde de hoogste bestuursrechter. Pas als uit onderzoek blijkt dat vreemdelingen inderdaad toegang tot rechtsbijstand hebben, mag de staatssecretaris asielzoekers aan Griekenland overdragen.

Redactie Advocatenblad

Profile page
Advertentie