Het gaat om een conflictueuze scheiding waarin de vader van vier kinderen de moeder sinds 2015 heeft beschuldigd van kindermishandeling. Echter, die mishandeling is nooit vast komen te staan, concludeert het hof in navolging van de Amsterdamse Raad van Discipline. Desondanks heeft de advocaat van de ex-man op basis van deze aantijging jarenlang ‘zinloze procedures’ aangespannen, aldus het hof.

De redenering van de advocaat tijdens het hoger beroep dat deze procedures in het belang van de kinderen waren, gaat volgens het hof niet op. Het tegenovergestelde is aan de orde, omdat het conflict met de voortdurende verdachtmakingen volgens het hof heeft geleid tot ‘emotionele overbelasting’ bij de kinderen. Speciaal advocaten in familiekwesties ‘moeten waken voor een onnodige polarisatie tussen de ex-echtelieden.’

Onnodig grievend

Naast de overdaad aan procedures wordt de advocaat ook verweten ‘zonder enig voorbehoud ernstige aantijgingen van een cliënt jegens een wederpartij als waarheid te brengen’. Dit gebeurde onder meer in een brief met beschuldigingen van kindermishandeling die de vader op aangeven van de advocaat bezorgde op de school waar de moeder werkte als lerares. Vanwege deze werkwijze werd de advocaat in het verleden al eerder tijdelijk een hernieuwde inschrijving op het tableau geweigerd.

De feiten in deze zaak tonen volgens het hof aan dat de advocaat vervalt in haar oude fouten. Daarbij heeft zij ‘op geen enkele wijze blijk gegeven van het verwijtbare van haar handelen’. De schorsing van de advocaat wordt in hoger beroep verhoogd van één tot zes maanden. Omdat de advocaat zich zelf inmiddels heeft uitgeschreven van het tableau, gaat de schorsing in zodra ze weer staat ingeschreven.

De uitspraak van het hof is nog niet gepubliceerd.

Stijn Dunk

Redacteur Advocatenblad

Profile page
Advertentie