In 2018 deed de strafrechter in totaal 88.000 misdrijven af. Dat is zes procent minder dan in 2017. Deze afname is in lijn met de lange termijn trend dat het aantal delicten en strafzaken in Nederland fors is afgenomen. Tussen 2008 en 2018 nam het aantal misdrijfzaken dat voor de rechter kwam af met 33 procent.

De daling van het aantal strafzaken wisselt per type delict. De kinderrechter behandelde in 2018 71 procent minder misdrijfzaken dan in 2008, bij de politierechter was de daling 31 procent. Een relatief kleine afname vond plaats bij de zaken die voor de meervoudige kamer komen: slechts 3 procent. Daardoor nam het aandeel van de meervoudige kamer in het totaal aantal zaken toe van tien naar veertien procent. Dit sluit aan bij de trend dat de gemiddelde strafzaak steeds complexer wordt.

De rapportage Criminaliteit en rechtshandhaving is een jaarlijkse uitgave van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC), het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en de Raad voor de rechtspraak.

Redactie Advocatenblad

Profile page
Advertentie