Het aantal toevoegingsadvocaten daalt sinds 2014. Toen namen nog 7.603 advocaten deel aan het stelsel. Er zijn in 2018 in totaal 407.163 toevoegingen afgegeven. Dat is een daling van twee procent ten opzichte van 2017. Het gemiddeld aantal reguliere toevoegingen per advocaat per jaar ligt in 2018 op 54. Dat is hetzelfde als het jaar ervoor.

De verdeling van het aantal toevoegingen over de advocaten is niet gelijk. Opvallend volgens de raad is dat de advocaten die in 2018 tien of minder toevoegingen behandelden (27 procent van het totaal), gezamenlijk slechts twee procent van alle toevoegingen behandelden. Het beeld is juist omgekeerd bij de advocaten die meer dan 200 toevoegingen behandelden (drie procent van het totaal). Samen behandelde deze groep advocaten vijftien procent van de toevoegingen.

toevoeging 2018 2

Toevoegingen

Vorig jaar werd aan ruim 273.000 toevoegingsgebruikers ten minste één toevoeging afgegeven. Dit aantal ligt lager dan in 2017 (10.000 minder). Het aantal echtscheidingsgerelateerde toevoegingen is in 2018 opnieuw gedaald, met vier procent ten opzichte van 2017. Ten opzichte van 2014 is het een afname van zeventien procent. De meeste soorten bestuursrechtelijke toevoegingen laten een overwegend dalende trend zien. Het aantal toevoegingen voor sociale voorzieningen (acht procent), sociale verzekeringen (elf procent) en bestuur overig (zes procent) nam af.

Ook de daling van het aantal straftoevoegingen voor verdachten zette in 2018 door (zes procent). Dit kwam vooral door de afname van het aantal ambtshalve straftoevoegingen in zaken waarin sprake is van vrijheidsbeneming. Het aantal asieltoevoegingen is in 2018 juist toegenomen (zes procent). Oorzaak hiervoor is het toegenomen aantal vervolgaanvragen voor asiel door veel Dublin-afwijzingen.

Piket

In 2018 zijn er in totaal bijna 104.000 piketdeclaraties ingediend voor de rechtsbijstand die in het kader van piket is verleend. Het aantal piketdeclaraties dat is ingediend, is in 2018 gedaald ten opzichte van een jaar eerder doordat de werkvoorraad tijdelijk was opgelopen, aldus de raad. In 2018 namen 3.150 advocaten deel aan tenminste een van de piketsoorten.

piket 2018

In totaal zijn er in 2018 bij het Juridisch Loket landelijk 740.000 ‘klantactiviteiten’ uitgevoerd. Dat is ongeveer hetzelfde als in 2017 en 2016. Het aantal verwijzingen naar advocaten is in 2018 wel iets afgenomen.

Tot en met 2017 publiceerde de Raad voor Rechtsbijstand de Monitor Gesubsidieerde Rechtsbijstand. Vanaf 2018 publiceert de raad digitaal ‘cijfers en trends’.

FRANCISCA MEBIUS, Advocatenblad

Francisca Huijting-Mebius

Redacteur

Profile page
Advertentie