maria

Het terugtreden van de president is maandag bekend gemaakt via een persbericht van de rechtbank. ‘De onrust bij de rechtbank heeft uiteindelijk geleid tot een vertrouwenskwestie’ stelt Van de Schepop. ‘Dat schaadt het aanzien van de rechtbank. Dat betreur ik en ik neem daarin mijn verantwoordelijkheid.’ Ze hoopt dat met deze stap het vertrouwen in de rechtbankorganisatie kan terugkeren.

Dat vertrouwen onder de medewerkers was geschaad na een reeks interne incidenten in de afgelopen jaren, meldde Mr Online onlangs. Het gaat onder meer om het vertrek van de voorzitter van de integriteitscommissie en de bedrijfsarts van de rechtbank en het stopzetten van de kritische interne column van een rechter. Ook de naar verluidt botte bejegening van diverse leidinggevenden zorgde voor onrust. Het gerechtsbestuur zou daar onvoldoende oog voor hebben gehad.

Albert Ploeger, rechterlijk bestuurslid bij rechtbank Noord-Nederland, is per direct benoemd tot waarnemend president. Hij wil werken aan het herstel van vertrouwen. Ploeger is een voorstander van een onderzoek naar de situatie in de rechtbank.

Redactie Advocatenblad

Profile page
Advertentie