Volgende week krijgen alle strafpiketadvocaten die staan ingeschreven bij de Raad voor Rechtsbijstand een online vragenlijst gemaild over het recht op verhoorbijstand door een advocaat. De enquête moet een beeld geven hoe de huidige situatie door strafpiketadvocaten in de praktijk ervaren wordt. ‘Denkt u hierbij aan de invulling van uw rol tijdens het verhoor, uw mening over de organisatie van het werkproces en de tijdsbesteding die hiermee gemoeid gaat’, schrijft het WODC in een toelichting.

In 2018 verscheen een eerste rapportage van het ministerie over de praktijk van de verhoorbijstand. Die ging over de periode waarin tijdelijke beleidsregels van het OM van kracht waren. Het huidige onderzoek gaat over de situatie vanaf de invoering van het wettelijke recht op 1 maart 2017. ‘Het is de bedoeling om het perspectief van de advocatuur ditmaal nadrukkelijker te belichten’, aldus het WODC. Naast een enquête bestaat het onderzoek onder meer uit interviews met betrokken partijen en een analyse van proces-verbalen van verdachtenverhoren.

Redactie Advocatenblad

Profile page
Advertentie