Voorheen verschenen de conclusies van de advocaten-generaal tegelijk met het bijbehorende arrest van de Hoge Raad. Sinds 1 januari 2018 is die publicatie vervroegd naar het moment dat de conclusies gereed zijn. Volgens Spong tast bedreigt deze aanpak de ‘serene gedingvoering’. In een briefwisseling met Silvis wijst hij erop dat de betrokken strafadvocaat zijn commentaar al heeft ingezonden wanneer de AG-conclusie publiek wordt. In de media kan een expert dan nog voor de uitspraak van de Hoge Raad een analyse over de zaak publiceren. ‘Als cassatieadvocaat heb je dan het nakijken, want de kans is niet denkbeeldig dat de Hoge Raad die analyse leest’, stelt Spong.

Silvis reageert op de kritiek van Spong door te wijzen op het maatschappelijk belang van het vroegtijdig bekend maken van de conclusies. ‘Die zijn door hun wetenschappelijk karakter ook van belang voor de wetenschap, de juridische praktijk of het grotere publiek.’ Dit dient volgens Silvis de publieke hoofdtaak van het parket bij de Hoge Raad: ‘het geven van hoogwaardige onafhankelijke gemotiveerde juridische adviezen’.

Argumenten advocaat

Volgens Spong blijft het risico op trial-by-media bestaan zolang de cassatieadvocaat minder gelegenheid heeft om in de media zijn visie op te zaak te geven. Hij stelt voor te stoppen met de vroege publicatie van conclusies, of in de publieksvoorlichting evenveel aandacht te geven aan de argumenten van de advocaat.

Stijn Dunk

Redacteur Advocatenblad

Profile page
Advertentie