De cliënte van mr. X had een conflict met de project-aannemer die haar nieuwe appartement zou afwerken. Volgens de cliënte moest de aannemer rekening houden met haar individuele keuzes. Volgens de aannemer was hij daar contractueel niet toe verplicht.

Mr. X bestudeerde het door cliënte toegestuurde contract en een aantal meegestuurde stukken. Ze kwam tot de conclusie dat mevrouw geen recht had op individuele keuzes, onder andere omdat de ‘Handleiding Koperskeuze’ die mogelijkheid nadrukkelijk uitsloot. Cliënte was het er niet mee eens. Ze liet weten dat ze die handleiding pas had ontvangen nadat ze het contract had getekend. Mr. X bleef, ook na aandringen, bij haar advies: kansloos.

De cliënte klaagde bij de raad van discipline Arnhem-Leeuwarden onder meer dat mr. X op basis van onjuiste informatie een verkeerd advies had gegeven. De raad gaf in zijn beslissing een ‘toelichting’ op die klacht. Volgens de raad had klaagster mr. X niet gevraagd om een advies maar om belangenbehartiging. Mr. X had volgens klaagster moeten ‘bemiddelen’ met de aannemer over de gewenste aanpassingen aan haar appartement. Mr. X kreeg van de raad een waarschuwing.

Waarschuwing

In appel zet het Hof van Discipline een streep door die ‘toelichting’ van de raad. In feite was dat een uitbreiding van de klacht. De tuchtrechter mag dat wel doen (artikel 46d lid 9 Advocatenwet), maar dat moet dan wel vooraf, waarbij partijen gelegenheid krijgen daarop te reageren. Pas in de beslissing een aanvulling geven is in strijd met het beginsel van hoor en wederhoor.

Die toelichting laat het Hof daarom buiten beschouwing. Het toetst aan de vaste norm voor de beoordeling van de kwaliteit van de dienstverlening: de zorgvuldigheid van een redelijk bekwame en redelijk handelende advocaat. Er staat een zinnetje bij dat vaker opduikt, de laatste tijd: ‘Daarbij wordt opgemerkt dat binnen de beroepsgroep wat betreft de vaktechnische kwaliteit geen sprake is van breed gedragen, schriftelijk vastgelegde professionele standaarden.’ Hierin zou je een aanmoediging kunnen zien aan de beroepsgroep om die standaarden te ontwikkelen – zeker als je het interview met Hof-voorzitter Tjeerd Zuidema in het jongste nummer van het Advocatenblad hebt gelezen.

Voor mr. X is de uitkomst gelijk als in eerste instantie: ze krijgt een waarschuwing. Het hof heeft er begrip voor dat mr. X de ‘Handleiding Koperskeuze’ aanvankelijk bij haar advies betrok – de cliënte had dat document tegelijk met alle andere aan haar toegestuurd. Maar toen de cliënte meldde dat zij de handleiding pas na de ondertekening van het contract had ontvangen, had mr. X nader moeten informeren.

Trudeke

Trudeke Sillevis Smitt

Freelance redacteur

Profile page
Advertentie