De beide fracties dienen daartoe een amendement in met het oog op de behandeling van de begroting van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Er is nu geen sprake van een redelijke vergoeding voor sociaal advocaten en dat is een bedreiging voor de gesubsidieerde rechtsbijstand, stellen SP en PvdA. ‘Sociaal advocaten overwegen te stoppen, kantoren gaan failliet, rechtzoekenden kunnen nu al geregeld niet meer de deskundige bijstand vinden om hun recht te halen.’

De twee fracties willen dat het kabinet het advies van de Commissie-Van der Meer volgt en jaarlijks € 127 miljoen extra uittrekt. ‘De passage in het regeerakkoord dat herziening van de rechtsbijstand ‘binnen de budgettaire kaders’ moet blijven is niet langer houdbaar, er moet ruimte zijn voor voortschrijdend inzicht. Temeer nu er dit jaar (2019) een begrotingsoverschot van ongeveer € 11 miljard zal zijn’, schrijft SP-Kamerlid Michiel van Nispen in het amendement.

‘Het gaat om ongeveer een procent van het totale begrotingsoverschot, dus dat moet kunnen’, licht Van Nispen toe. Hij hoopt dat met name coalitiegenoten D66 en CU het amendement steunen.  ‘Als 127 miljoen voor nu te veel gevraagd is, hoor ik graag welk bedrag voor coalitiepartijen wél noodzakelijk is om er voor te zorgen dat mensen ook de komende jaren en daarna hun recht kunnen halen.’

De Kamer debatteert deze donderdag over de rechtsbijstand. Volgende week staat de begroting van het departement op de agenda.

Redactie Advocatenblad

Profile page
Advertentie