De 46 deelnemers aan de test scoorden gemiddeld een 6.8. Dit is een verbetering van 0.3 punten vergeleken met vorig jaar, toen de test op hetzelfde congres werd afgenomen. ‘Dat geeft een voorzichtig vooruitgaand beeld van het algemene kennisniveau,’ aldus Lexxyn Groep.

Net als vorig jaar scoren jonge advocaten goed op hun parate kennis over moderne beveiligingstechnieken. 87 procent kent de ins en outs van de tweestapsverificatie: een extra autorisatie naast het wachtwoord, zoals een code die via sms gestuurd wordt.  93 procent van de deelnemers weet wat encryptie is. De nieuwe generatie advocaten is ook goed thuis in het voorkomen van digitale incidenten. Bijvoorbeeld via beveiliging met een firewall of door te weten welke doelen hackers vaak aanvallen.

Laconiek

Met datalekken is de jonge advocaat minder goed bekend. Dat geldt met name voor de snelheid waarmee datalekken gemeld moeten worden bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). 78 procent denkt dat dit binnen vijf werkdagen moet gebeuren. Volgens de AP is de uiterste deadline drie dagen. Daarnaast meent 35 procent van de deelnemers dat ‘het per abuis in de CC opnemen van e-mailadressen van klanten, die in de BCC hadden gemoeten’, niet als datalek geldt. Dit echter juist een datalek dat heel makkelijk te veroorzaken is, aldus Lexxyn Groep.

Stijn Dunk

Redacteur Advocatenblad

Profile page
Advertentie