Het initiatief voor de nog op te richten vereniging komt van de Wassenaarse advocaat Pieter Dietz de Loos (69), samen met gelijkgestemde collega’s uit de Haagse balie. Daaruit kwam een whatsapp-groep voort, waarbij advocaten uit het hele land zich kunnen aansluiten, ongeacht hun specialisatie.

Zaterdagmiddag 23 november om twee uur komt de vereniging in oprichting voor het eerst bijeen in het centrum van Amsterdam. Tijdens de bijeenkomst worden een manifest en een actieplan opgesteld.

Volgens Dietz de Loos is het initiatief een reactie op de overeenkomst die de NOvA vorige week sloot met minister Dekker voor rechtsbescherming. Die zegde tijdelijk extra geld toe voor de sociale advocatuur. Daarop besloten de NOvA en diverse specialisatieverenigingen hun achterban op te roepen de aangekondigde acties voor begin januari af te blazen.

Dietz de Loos stelt dat de NOvA niet de organisator was van de acties en ook niet het mandaat had om die af te blazen. ‘Wij hebben dan ook besloten dat de acties gewoon doorgaan.’ Dit standpunt wordt uiteengezet in een brandbrief.

 

Statuut

De whatsapp-groep telt volgens Dietz de Loos inmiddels enige honderden advocaten. Momenteel wordt gewerkt aan een statuut en een huishoudelijk reglement dat op korte termijn bij een notaris wordt vastgelegd. Vanaf dat moment is de Landelijke Advocaten Vereniging (LAV) een feit, aldus de Wassenaarse advocaat.

In zijn optiek stelt de LAV zich niet tegenover de NOvA, maar er juist naast. ‘De NOvA geeft nadrukkelijk aan het belang van een goede rechtsbedeling na te streven en niet het belang van advocaten. Dat is ook wat stagiairs al meteen de eerste dag wordt geleerd: het is geen belangenvereniging. Feitelijk is daarmee sprake van een leemte. Die willen we opvullen.’

Huisartsen

Dietz de Loos zegt de Landelijke Huisartsen Vereniging als voorbeeld te zien. Hij heeft daar ook de statuten opgevraagd. ‘We willen op een zakelijke en neutrale manier de basis leggen voor goede belangenbehartiging. Dat is nodig, omdat de stelselherziening een groot aantal sociale advocatenkantoren de kop gaat kosten. Daarmee verdwijnt een kritische groep advocaten, die van groot belang is om de democratische rechtsstaat overeind te houden.’

 

Advertentie