De cliënt zat in de wachtkamer te wachten op mr. X. Over een week was de zitting in zijn letselschadezaak. Degene die hem ophaalde, was echter niet mr. X, maar haar collega mr. Y. Mr. X werkte niet meer op kantoor, vertelde ze, en zij had de zaak overgenomen.  

Kon dat zomaar? De cliënt vond van niet, en het werd onderdeel van een klachtzaak. In eerste instantie oordeelde de Raad van Discipline dat mr. X geen verwijt trof. De raad vindt het wénselijk dat een advocaat het zelf aan haar cliënt vertelt als hij niet langer voor hem op kan treden. In dit geval mocht mr. X erop vertrouwen dat haar voormalige kantoor zou zorgen voor een adequate overdracht en communicatie – het kantoor had dat aan haar toegezegd. Dat haar collega mr. Y de cliënt pas bij het kantoorbezoek op de hoogte stelde, kon mr. X niet worden verweten. 

Niet alleen de cliënt, maar ook de algemeen deken ging in appel. Volgens de cliënt had mr. X het kantoorbelang boven het zijne gesteld. De algemeen deken wilde een duidelijke normstelling: volgens hem is een advocaat bij beëindiging van de opdracht altijd verplícht de cliënt persoonlijk op de hoogte te stellen. Daarnaast vond de deken dat mr. X niet zomaar had mogen vertrouwen op de mededeling van haar kantoor dat men voor adequate overdracht zou zorgen. Voor zover ze al kon kiezen om haar cliënt niet zelf op de hoogte te stellen, had ze met haar kantoor afspraken moeten maken over de overdracht en moeten verifiëren of die waren nagekomen. 

En ja hoor: het hof geeft een waarschuwing. Mr. X was volgens het hof haar zorgplicht niet behoorlijk nagekomen. Ze had hem op 14 november 2016 uitgenodigd voor een gesprek op 5 januari ter voorbereiding van de zitting op 12 januari 2017. Haar laatste werkdag was op 16 december. Mede gezien de feestdagen had ze ervoor moeten zorgen dat de overdracht van dit dossier al voor haar vertrek was geregeld. Voor zover ze instructie had klager niet zelf te informeren, had ze erop moeten aandringen dat dit voor haar feitelijke vertrek geregeld was. Dan had klager zelf een afweging kunnen maken. Als er sprake is van ‘enige blokkade’ ligt het voor de hand de deken te raadplegen, aldus het hof.  

Een zware verantwoordelijkheid dus voor de scheidend advocaat om te zorgen dat cliënten op tijd horen van het vertrek, zodat ze zelf kunnen bepalen met wie zij daarna in zee willen gaan.

Trudeke

Trudeke Sillevis Smitt

Freelance redacteur

Profile page
Advertentie