De benoeming gaat in op 1 februari 2020. Van Dijk is sinds december 2018 directeur-generaal Migratie bij het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Daarvoor was ze directeur Wetgeving en Juridische Zaken en hoofd en raadadviseur sector Staats- en Bestuursrecht bij hetzelfde ministerie. Eerder vervulde ze diverse functies bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Anneke van Dijk studeerde Andragologie en Nederlands recht aan de Universiteit Utrecht.

Van Dijk volgt Anita Vegter op die de functie sinds september 2016 bekleedde. Vegter is sinds 1 november senior rechter in de rechtbank Amsterdam.

Redactie Advocatenblad

Profile page
Advertentie