Een motie met die strekking van Christenunie, SP, PvdA, VVD, Groenlinks, SGP en Fractie Lid Van Kooten Arissen werd woensdag aangenomen door de Tweede Kamer. Letterlijk vraagt de Kamer de regering dat wanneer net als in 2019 het aantal mediations hoger is dan het beschikbare budget, ‘zorg te dragen dat in deze stijgende behoefte aan mediations kan worden voorzien’.

Dit jaar bleek dat al eind oktober het beschikbare jaarbudget van 1,3 miljoen euro voor mediation in strafzaken op zou raken. Daardoor bestond ongerustheid dat er een substantieel aantal trajecten voor deze mediation dit jaar niet meer kon worden gestart. Dat zou leiden tot rechtsongelijkheid. De Kamer stelde daarop vragen aan minister Dekker voor Rechtsbescherming. Dekker zegde toe het ontbrekende budget aan te vullen. Hij gebruikte hiervoor onbenutte gelden binnen het jeugdstrafrecht.

Minder recedive

De Kamer vraagt de minister nu om deze eenmalige aanvulling ook in 2020 toe te passen, wanneer het aantal mediations daar aanleiding toe geeft. Het toepassen van mediation in strafrecht leidt in veel gevallen tot herstel van verhoudingen en minder recidive. Dit blijkt uit diverse onderzoeken.

Redactie Advocatenblad

Profile page
Advertentie