Het kabinet is van plan om gefinancierde rechtsbijstand door een advocaat in de eerste fase van de asielprocedure te schrappen. Maarten Groothuizen (D66) gaf tijdens de begrotingsbehandeling op 20 november al aan niet om dit plan heen te kunnen. ‘Het is een compromis, ik vind het een onverstandige keuze, maar het is een afspraak die we hebben gemaakt. Het is helaas de realiteit.’

In hun motie constateren de Kamerleden dat ‘de wachttijden van asielaanvragen aanzienlijk zijn opgelopen met als gevolg dwangsommen van tientallen miljoenen euro’s’. De IND moet daarom volgens hen alles op alles zetten om weer op schema te komen. De indieners van de motie onderstrepen ook dat het beperken van rechtsbijstand extra werk voor de IND gaat veroorzaken.

Redactie Advocatenblad

Profile page
Advertentie