Dit kondigde Julia Mendlik, president rechtbank Midden-Nederland, donderdag aan in Nieuwsuur. De rechtspraak heeft te weinig rechters om de grote achterstanden en lange wachttijden weg te werken. Daarom is een pakket maatregelen bedacht om meer rechters en juridisch personeel te werven. De plannen zijn goedgekeurd door alle rechtbanken en gerechtshoven.

Een van de maatregelen is het aanstellen van meer rechter-plaatsvervangers. Juristen die als advocaat of bij de overheid werken, kunnen bijvoorbeeld voor maximaal drie jaar aan de slag als ‘plaatsvervanger met aanwijzing’. Deze juristen hebben vaak geen zittingservaring, maar wel veel juridische kennis en ervaring. Verder gaat de rechtspraak op zoek naar extra juridisch personeel dat vonnissen van rechters kan uitwerken. Deze juristen kunnen later doorgroeien tot rechter of raadsheer.

Vliegende keep

Daar bovenop formeert de rechtspraak een groep zogeheten vliegende keep-rechters. Deze rechters nemen zaken over van gerechten bij wie de achterstanden uit de pan rijzen. Ook de werkwijze van de rechter verandert. Bij eenvoudige zaken wordt voortaan vaker direct uitspraak gedaan. De partijen krijgen dan gelijk een kort vonnis mee. Verder kunnen sommige zaken die nu voor de meervoudige kamer komen in het vervolg worden afgedaan door één rechter.

Het geld voor de maatregelen komt uit het onlangs toegezegde budget voor verbeteringen in de rechtspraak. Dat is tot 2023 29 miljoen euro. De ambitie is dat in drie jaar tijd alle achterstanden zijn weggewerkt. Ook moet dan de gemiddelde behandeltijd van een zaak verkort zijn.

Redactie Advocatenblad

Profile page
Advertentie