De beslissing is een tegenvaller voor de advocaat die in hoger beroep ging tegen de sanctie van de Raad van Discipline ’s-Hertogenbosch, die eerder dit jaar een schorsing van zes weken oplegde. De raadsman vond de schorsing te streng, mede omdat hij first offender is. Het Hof van Discipline vindt een veel langere schorsing op zijn plaats omdat de advocaat ‘zich volstrekt onvoldoende bewust’ is geweest van de ‘zware verantwoordelijkheid’ die hij heeft om ‘zeer zorgvuldig om te gaan met zijn opdracht, privileges en bevoegdheden’.

Vaststaat dat de advocaat in mei 2018 twee cliënten in voorarrest bezocht die in beperkingen zaten en dus alleen met hem konden communiceren. Beide mannen werden verdacht van grootschalige drugshandel via het darkweb. Een dag na het bezoek verstrekte de advocaat aan de vrouw van een cliënt per whatsapp de inloggegevens voor een darkweb-account en de bijbehorende bitcoins. Daarnaast verzocht de raadsman de vrouw om een usb-stick met belastende informatie ‘weg te maken’ en beweerde hij dat het OM ‘geen bewijzen heeft, het is een fiasco’.

MIsstap

De advocaat dacht dat de vrouw van de verdachte het geld van de bitcoins nodig had om te voorzien in haar levensonderhoud. Het hof vindt deze verklaring niet geloofwaardig en stelt dat de advocaat de inloggegevens nooit had mogen overhandigen. De misstap is zelfs zo ernstig dat het een schrapping van het tableau had kunnen rechtvaardigen. Hier houdt het hof echter rekening met het feit dat de raadsman nooit eerder tuchtrechtelijk veroordeeld is. ‘Niet uitgesloten moet worden dat het om een weliswaar onvergeeflijke, maar eenmalige fout gaat’.

Redactie Advocatenblad

Profile page
Advertentie