Van der Meer is in beginsel voor de periode van een half jaar aangesteld. Zijn belangrijkste opdracht is ‘het verbeteren van de verbinding tussen bestuur en medewerkers en het versterken van de samenwerking binnen de organisatie,’ laat de Raad voor de Rechtspraak weten in een persbericht.

Maria van der Schepop stapte eind oktober van dit jaar op als president. ‘De onrust bij de rechtbank Noord-Nederland van de afgelopen periode heeft uiteindelijk geleid tot een vertrouwenskwestie. Dat schaadt het aanzien van de rechtbank. Dat betreur ik en ik neem daarin mijn verantwoordelijkheid,’ verklaarde zij in een persbericht van de rechtbank Noord-Nederland.

Van der Meer zal een onafhankelijk extern onderzoek laten uitvoeren naar de onrust binnen de rechtbank. Ook zal hij de werving van een opvolgend president voorbereiden. Zijn functie als waarnemend president van de rechtbank Noord-Nederland zal Van der Meer combineren met zijn functie als president van het Amsterdamse gerechtshof.

Twee jaar geleden verscheen het eindrapport ‘Andere tijden’ van de Commissie Van der Meer. Hierin concludeert de president van het Amsterdamse gerechtshof dat de vergoedingen van advocaten ‘twintig jaar oud’ zijn. Volgens hem is er sprake van ‘ernstig achterstallig onderhoud’. Als een van de mogelijke oplossingen noemt Van der Meer een jaarlijkse investering van 127 miljoen euro in gefinancierde rechtsbijstand.

Redactie Advocatenblad

Profile page
Advertentie