Het Schuldenloket is een initiatief van rechtbank Limburg en is tot stand gekomen in samenwerking met de Kredietbank Limburg, de gemeenten Weert, Roermond, Sittard-Geleen en Maastricht.

Doel van het Schuldenloket is om in een vroeg stadium zicht te krijgen op mensen met schulden. Door de vroegtijdige signalering kan er effectieve professionele schuldhulpverlening worden aangeboden, is de gedachte.

Probleem vergroten

Volgens de rechtbank Limburg draagt een beslissing van de rechter doorgaans niet bij aan een structurele oplossing voor schuldenaren, maar kan ze het probleem zelfs vergroten. Voor deze groep, waarbij vaak sprake is van meervoudige problematiek, vormen schulden vrijwel altijd een dominant probleem. Zonder de aanpak van de schuldenproblematiek is de kans op succesvolle aanpak van andere problemen vrijwel nihil. Daar zegt de rechtbank verandering in te willen brengen.

De rechter kan iemand vanuit de zitting doorverwijzen naar de schuldenfunctionaris, een medewerker van de rechtbank. Die beziet vervolgens of het zinvol is een afspraak te maken met de schuldhulpverlening van de gemeente waar betrokkene woont.

Een medewerker van het schuldenloket zal aanwezig zijn bij rolzittingen van de kantonrechter. Voor de overige zittingen is hij op afroep beschikbaar. Deze werkwijze is vergelijkbaar met die van het mediationbureau.

Na 1 jaar, in januari 2021, wordt de pilot geëvalueerd.

Incasso

De Rechtspraak maakte deze week ook bekend een pilot te starten om incassoprocedures te versnellen. In de eerste helft van 2020 begint een proef met digitale uitwisseling van stukken met één of enkele deurwaarderskantoren.

De termijn waarbinnen een uitspraak wordt gedaan, wordt ook korter. Vanaf april volgt altijd binnen twee weken uitspraak bij onbetwiste vorderingen. Nu is dat nog maximaal zes weken.

nieuwe-cover-2

De rechter kan het ook zonder raadslieden

De Rechtspraak experimenteert naar hartenlust met nieuwe vormen van bemiddeling. Die hebben met elkaar gemeen dat de advocaat overbodig is.

Redactie Advocatenblad

Profile page
Advertentie