Dat liet lid van de algemene raad Susan Kaak dinsdag weten tijdens de vergadering van het college van afgevaardigden in Utrecht. Naast de lagere kosten wordt de tijdsbesteding van de opleiding met 35 procent verlaagd. ‘Hiermee is aan twee hele grote wensen voldaan. Ik ben daar heel tevreden mee en ben er trots op.’

De nieuwe cursusprijs vormde dinsdag nauwelijks punt van discussie bij de collegevergadering. Het college had wel het een en ander aan te merken op het plan van de algemene raad om aan de ingevoerde basistest een opdracht te koppelen. De basistest heeft een diagnostisch karakter. Bij een onvoldoende is het de verantwoordelijkheid van stagiair en patroon om de kennis bij te spijkeren. Voor deelname aan de integratieve dag aan het einde van het eerste jaar moet een opdracht worden gemaakt. Het resultaat van deze opdracht moet voldoende zijn.

Basistest

Afgevaardigde Van Dijk van de fractie Gelderland stelde dat op deze manier alsnog een selectie komt voor toegang tot de advocatuur. ‘Niet meteen, maar na een jaar. Een toekomstige algemene raad kan de toegang zowel inhoudelijk als qua niveau lastiger maken. Er staat niet in de Voda beschreven waaraan een basistest moet voldoen. Ook de opdracht die stagiairs moeten maken die de basistest niet hebben gehaald, wordt door de algemene raad bepaald. Deze kan moeilijker worden gemaakt. Om ieder gevaar op dit punt te vermijden, vinden wij dat we terug moeten naar het eerdere voorstel: een negatieve uitslag is geen belemmering om deel te nemen aan de opleiding.’ De fracties Noord-Nederland, Overijssel en Limburg sloten zich aan bij de fractie Gelderland.

Ook de fractie Den Haag steunde het invoeren van een opdracht niet. ‘Er is afgesproken om de basistest alleen een diagnostisch karakter te geven. Nu wordt er toch een opdracht ingevoerd. Ik vind het prima om de discussie nog een keer te voeren, maar dit onderwerp hebben we besproken. Daar hebben we afspraken over gemaakt. Wij steunen Gelderland en de opdracht moet eruit.’

Na een stemming koos de algemene raad er uiteindelijk voor om aan de opdracht geen belemmering te koppelen. Kaak: ‘De opdracht blijft erin, maar je hoeft deze niet te halen.’

In rechte optreden

Ander punt van discussie was het aantal keren in rechte optreden tijdens de opleiding.  De algemene raad wil dit verlagen van vijf naar drie keer. Kaak: ‘Tijdens de toekomstgerichte opleiding wordt vooral op vaardigheden veel nadruk gelegd. Met mootcourts en dagen daar voorafgaand. De stagiair krijgt daarmee goede training om goed in rechte op te treden. Daarnaast gaat hij of zij drie keer mee met de patroon die in rechte optreedt. Dat maakt dat wij het prima vinden dat stagiair zelf drie keer in rechte optreedt.’

Voor de fractie Amsterdam is de norm van vijf zittingen echt een minimum. ‘Kunnen we niet kijken hoe we kantoren kunnen helpen die er moeite mee hebben om dit aantal te halen?,’ vroeg de fractie zich af.  Ook voor de fracties Oost-Brabant en Rotterdam geldt dat vijf het minimum is.

Processtukken

Na een korte stemming liet Kaak weten dat de algemene raad het aantal keren optreden in rechte bij vijf laat in plaats van drie. Daarnaast worden stagiairs verplicht om drie keer met de patroon mee te gaan.

Wat betreft het schrijven van processtukken besloot de algemene raad dinsdag na overleg met het college dat het uiteindelijke aantal uit komt op tien stukken. Daarvan moeten zeven processtukken zijn, de andere drie stukken mogen adviezen zijn.

SK-4351zw2 Susan Kaak m

BA2020: goedkoper en efficiënter

De beroepsopleiding gaat minder kosten, de studiebelasting wordt lager. Het curriculum is aangepast aan de vraag vanuit de praktijk, zegt AR-lid Kaak.

FRANCISCA MEBIUS, Advocatenblad

Francisca Huijting-Mebius

Redacteur

Profile page
Advertentie