Aalbersberg was voorafgaand aan de vergadering in de Jaarbeurs aanwezig om een toelichting te geven op de beveiliging van advocaten en andere togaberoepen na de moord op Derk Wiersum in september. Sinds de aanslag is er met betrekking tot maatregelingspakketten volgens hem sprake van twee grote spanningsvelden.

‘Wat betreft risicobeheersing versus risico-uitsluiting is het dilemma waar de balans moet worden gelegd. Een ander groot dilemma is de spanning tussen beveiliging en persoonlijke vrijheid. De vrijheid kwijt zijn, is een enorme inbreuk.’

Voorstelbaarheid

Met de moord op Wiersum is er volgens Aalbersberg het een en ander veranderd. ‘Er is een nieuwe dreiging en voorstelbaarheid is een nieuw element geworden in de dreigingsanalyse.’

Het heeft ervoor gezorgd dat de NCTV onder meer heeft gekozen voor een betere structuur in contactpunten. ‘Zo is er intern binnen de advocatuur een noodpunt ingesteld. Als NCTV hebben wij een 24-uurs meldpunt ingericht, zodat de NOvA daar 24 uur per dag terecht kan. We zien dat dat werkt.’ Ook is besloten om de bewaking en beveiliging van advocaten, rechters en officieren over te hevelen van lokaal niveau (hoofdofficier van justitie) naar het rijk (NCTV).

Weerbaarheid

Volgens Aalbersberg horen bepaalde vormen van dreiging steeds meer bij het vak van advocaat. ‘Er is een bepaalde rol voor de overheid weggelegd, maar de weerbaarheidsvraag is iets waar we samen aan moeten werken. Daar zijn we over in gesprek.’

De NCTV is bezig met een brede aanpak en meer integrale agenda voor 2020. ‘Er wordt gewerkt aan een integraal veiligheidsnetwerk. Hoe verhouden de vier partijen (de werkgever, de werknemer, de NOvA en de overheid met elkaar? Wat verwachten we van de een en van de ander? Daarnaast gaan we binnenkort met vier beroepsgroepen (OM, rechtspraak, advocatuur en journalistiek) aan tafel om te praten over wat het bewaken en beveiligen van rechtsgebouwen voor deze vier beroepsgroepen betekent.’

FRANCISCA MEBIUS, Advocatenblad

Francisca Huijting-Mebius

Redacteur

Profile page
Advertentie